Floorheaters

Floorheaters zijn ideaal voor toepassing in o.a. de retailsector en in industriële bedrijven, magazijnen, loodsen, werkplaatsen, garages e.d. In grotere winkels is plaatsing van alleen een luchtgordijn onvoldoende om te kunnen spreken van een evenwichtige verdeling van de temperatuur. Achterin de winkel, waar meestal de paskamers en de personeelsruimte zijn, kan het ‘s winters kil zijn. Door plaatsing van een floorheater worden temperatuurverschillen opgeheven.

Floorheater is een product bedacht, gebouwd en geïnstalleerd door Pro-Air

De industriële floorheaters van airsystems blazen warme lucht over de vloer. Op een hoogte van circa twee meter wordt die lucht weer afgezogen. Op ‘werkhoogte’ is er dus continu sprake van een behaaglijke temperatuur. Ook als de buitendeuren openstaan. Floorheaters geven optimaal rendement en comfort. Moet verontreinigde lucht worden afgevoerd en schone lucht worden ingebracht, dan rusten we de floorheater uit met een kleppensectie. Ook bij spuiten, lassen of andere werkzaamheden blijft er dan sprake van een gezonde binnenatmosfeer. De verontreinigde lucht kan eerst worden gefilterd als deze niet direct naar buiten afgevoerd mag worden.

Industriele floorheater voor een evenwichtige verdeling van de temperatuurindustriele floorheater een revolutie in luchtbehandeling